TECHNOFACADE COTTAGE

Použitie

  • Vonkajšie steny s ochrannou dekoračnou vrstvou z tenko vrstvovej omietky na použitie v malopodlažnej výstavbe s výškou použitia nie viac ako 10 m

 VLASTNOSTI TECHNOFACADE COTTAGE
 Tepelná vodivosť, λD, W/m*К 0.035
 Tlakové napätie pri deformácii 10 %, kPa 30
 Bodová záťaž, N 150
 Hustota, kg/m3  
105±10
 Reakcia na vplyv ohňa, Euroclass A1
 Dĺžka, mm 1200
 Šírka, mm 600
 Hrúbka (s krokom 10 mm), mm 50-200