TECHNOROOF N

Použitie

  • Spodná vrstva dvojvrstvovej izolácie pre ploché strechy
  • Ng - Plochá strecha s ventilačnými kanálmi
  • Odporúča sa používať spoločne s plechmi TECHNOROOF V

 VLASTNOSTI N30 N35
N40
 Tepelná vodivosť, λD, W/m*К 0.036 0.036 0.036
 Tlakové napätie pri deformácii 10 %, kPa 30 35 40
 Bodová záťaž, N 250 300 350
 Hustota, kg/m3  
120±10 120±15 120±15
 Reakcia na vplyv ohňa, Euroclass A1
A1 A1
 Dĺžka, mm 1200, 2400
1200, 2400 1200, 2400
 Šírka, mm 600, 1200 600, 1200 600, 1200
 Hrúbka (s krokom 10 mm), mm 50-200 50-200 50-140