TECHNOROOF V

Použitie

  • Vrchná vrstva dvojvrstvovej tepelnej izolácie na ploché strechy
  • Odporúča sa používať spoločne s plechmi TECHNOROOF N

 VLASTNOSTI V50 V60
V70
 Tepelná vodivosť, λD, W/m*К 0.038 0.038 0.040
 Tlakové napätie pri deformácii 10 %, kPa 50 60 70
 Bodová záťaž, N 650 700 750
 Hustota, kg/m3  
170±15 180±15 190±15
 Reakcia na vplyv ohňa, Euroclass A1
A1 A1
 Dĺžka, mm 1200, 2400
1200, 2400 1200, 2400
 Šírka, mm 600, 1200 600, 1200 600, 1200
 Hrúbka (s krokom 10 mm), mm 30-100 30-100 40-100