TECHNOVENT

Použitie

  • Ventilované fasádové systémy (jednovrstvová izolácia alebo vonkajšia vrstva z dvojvrstvovej izolácie)

 VLASTNOSTI STANDARD PROF
 Tepelná vodivosť, λD, W/m*К 0.035
0.036
 Tlakové napätie pri deformácii 10 %, kPa 10 20
 Bodová záťaž, N 100 50
 Hustota, kg/m3  
80±8 100±10
 Reakcia na vplyv ohňa, Euroclass A1
A1
 Dĺžka, mm 1200
1200
 Šírka, mm 600
600
 Hrúbka (s krokom 10 mm), mm 50-200 50-200