TECHNONICOL CARBON ECO

Extrudovaný polystyrén TECHNONICOL CARBON ECO je tepelno-izolačný materiál, ktorý má široké využitie v stavebníctve, a to hlavne pri zaistení tepelnej ochrany základov, suterénov, striech, podláh a fasád.

 Vlastnosti TECHNONICOL
CARBON ECO
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti, 10 °C, λD, W/m*K 0.034
 Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení, kPa 200
 Dlhodobá nasiakavosť
 pri úplnom ponorení, WL(Т), %
0.7
 Dlhodobá navĺhavosť pri difúzii, WD(V), % ≤ 3.0
 Hustota, kg/m³ 30.5±1.5
 Dĺžka, mm 1180-4500
 Šírka, mm 580
 Hrúbka (prírastok 10 mm), mm 20-40

TEPELNÝ ODPOR VRSTVY (EN 12667)

 Hrúbka, mm 20 30 40
 Tepelný odpor vrstvy RD, m2*K/W 0.571 0.857 1.143