TECHNONICOL CARBON PROF 300

Extrudovaný polystyrén TECHNONICOL CARBON PROF 300 je tepelnoizolačný materiál, ktorý má široké využitie v budovách a konštrukciách pri zaistení tepelnej ochrany základov, suterénov, striech, podláh a fasád. Používa sa taktiež na tepelnú izoláciu železníc a diaľnic.

 Vlastnosti TECHNONICOL
CARBON PROF 300
 Súčiniteľ tepelnej vodivosti, 10 °C, λD, W/m*K 0.034
 Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení, kPa 300
 Dlhodobá nasiakavosť
 pri úplnom ponorení, WL(Т), %
0.7
 Dlhodobá navĺhavosť pri difúzii, WD(V), % ≤ 3.0
 Hustota, kg/m³ 34.0±4.0
 Dĺžka, mm 1180-5400
 Šírka, mm 580
 Hrúbka (prírastok 10 mm), mm 50-100

TEPELNÝ ODPOR VRSTVY (EN 12667)

 Hrúbka, mm 50 60 70 80 100
 Tepelný odpor vrstvy RD, m2*K/W 1.428 1.714 1.945 2.286 2.778