Výhody

SME HRDÍ NA NAŠU HISTÓRIU A SKÚSENOSTI S VÝROBOU STREŠNÝCH KRYTÍN!


Získali sme významné skúsenosti s výrobou materiálov pre hydroizoláciu, zvukovú izoláciu a zateplenie a dnes ponúkame najnovšie materiály a technológie, ktoré v sebe zlučujú odborné znalosti z celého sveta a vývoj vlastných výskumných centier spoločnosti. Tiež akceptujeme a udržujeme tradíciu závodov, ktoré sa stali súčasťou našej spoločnosti. Spoločnosť TECHNONICOL bola založená v roku 1992, máme však členské závody s viac než storočnou históriou a skúsenosťami s výrobou strešných krytín.

advantages-2.jpgZávod „Dehtochema“, výrobca bitúmenových hydroizolačných materiálov, sa stal súčasťou našej spoločnosti v roku 2008. Založený bol v roku 1868 v Belej pod Bezdezom (v Českej republike). V priebehu rokov bol závod niekoľkokrát modernizovaný: objavili sa nové výrobné linky a boli použité najnovšie technológie. Jeho výhodná zemepisná poloha umožňuje poskytovať strešné krytiny a hydroizolačné materiály všetkým regiónom v Českej republike a v Európe.

advantages-1.jpgZávod „TECHNONICOL – Vyborg“ je naším vôbec prvým závodom, ktorý zahájil výrobu materiálov spoločnosti už v roku 1994. História závodu Vyborg, vyrábajúceho strešné krytiny a hydroizolačné materiály, však začína už v roku 1918. V tej dobe bol na bývalom území Fínska založený „závod na kartóny a strešné krytiny Tienhaara“ JSC. Jeho výhodná poloha v severozápadnej časti Ruska, neďaleko prístavu u Baltského mora, umožňuje dodávať výrobky do celého sveta. Vysoká kvalita výroby, ktorá je preukázaná početnými medzinárodnými certifikátmi, činí zo závodu nenahraditeľnú súčasť korporácie.

advantages-3.jpg Závod „MIDA LT“ sa stal súčasťou korporácie TECHNONICOL v roku 2001. Založený bol v roku 1960 v meste Gargždai (v Litve). Je to jediný závod v pobaltských štátoch, ktorý vyrába polymérové-bitúmenové výrobky pre strešné krytiny: strešné šindle rôznych farieb, úprav, hrúbky a geometrických tvarov, a tiež membránovú strešnú krytinu pre ploché strechy. Každoročné investície do modernizácie a rozširovania výrobných zariadení, zavádzanie špičkových technológií a zlepšovanie spoľahlivých strešných systémov získali závodu dobré meno, a má tiež dobrý dôvod byť hrdý na svoju schopnosť uspokojovať požiadavky rôznych stavebných organizácií.

advantages-4.jpg Výrobný klaster Ryazan je pravdepodobne srdcom korporácie TECHNONICOL. Nachádza sa tu osem moderných závodov spoločnosti vyrábajúcich rôzne typy výrobkov: bitúmenové membrány, viacvrstvové a jednovrstvové strešné šindle, PVC membrány, polyuretánovú penu, xylolit, XPS a PIR. V Ryazane je sústredená tiež väčšina našich zdrojov výskumu a vývoja, s cieľom zaistenia maximálnej synergie. V niekoľkých školiacich centrách môžu získať najlepšie znalosti a zručnosti v oblasti aplikácie materiálov aj naši partneri.

V priebehu svojej histórie boli všetky závody spoločnosti TECHNONICOL veľakrát modernizované, aby zvládali moderné trendy na stavebnom trhu. Viac než storočné skúsenosti s výrobou materiálov a odhodlanie k inováciám nám umožňujú kráčať vpred a dosahovať úspech!

ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU


TECHNONICOL je spoločensky a ekologicky zodpovedná spoločnosť. Investujeme nielen do faktorov znižujúcich znečistenie v našich závodoch, ale tiež do stavebných systémov, ktoré môžu minimalizovať energetické straty vo výrobnom priemysle a v sektore verejných služieb, a tiež do nových inovačných výrobkov zameraných na to, aby pomáhali našej planéte a zvyšovali bezpečnosť a pohodlie života ľudí. Výrobky šetrné k životnému prostrediu sú prospešné nielen pre podnik, ale tiež pre bežného kupujúceho – znížením nákladov na výrobu a dopravu. Všeobecné požiadavky na výber výrobkov šetrných k životnému prostrediu sú známe: miestna výroba, ktorá minimalizuje náklady na dopravu, znečistenie ovzdušia, bezpečnosť životného prostredia a nákladovo efektívna výroba, ktorá znižuje náklady.

eco_1.png

VÝROBA ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Naša spoločnosť si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti za udržovanie priateľského prostredia a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov. Každý rok preto investujeme do ochrany životného prostredia viac ako 1 milión eur. Všetky závody v korporácii už v etape návrhu podliehajú posudzovaniu vplyvu na životné prostredie. Životné prostredie v našich priemyselných oblastiach je monitorované každý deň. Spoločnosť TECHNONICOL investuje do bezodpadovej výroby, moderného vybavenia a technológií na ochranu životného prostredia.

eco_2.png

INOVAČNÉ VÝROBKY NA POMOC NAŠEJ PLANÉTE

Inovačné výrobky na pomoc našej planéte. Vyvinuli sme zvláštny radu polymérových-bitúmenových materiálov, pri ktorých vytváraní sme dbali na budúcnosť našej planéty – rad TECHNONICOL ENVIRO. Zistili sme, že strecha môže mať skutočný dopad na životné prostredie, môže pomáhať čistiť vzduch v mestách a mať pozitívny dopad na energetickú účinnosť. Spoločnosť ENVIRO úspešne a účinne spája šetrnosť k životnému prostrediu a technológie zamerané na zlepšovanie životnej úrovne a znižovanie prevádzkových nákladov zariadení, kde je materiál použitý. Preukázali sme, že strecha môže byť zelená nielen svojou farbou.

eco_4.png

ŠTÍHLA VÝROBA

Základná koncepcia úspešnej prevádzky našich výrobných zariadení sú: výdaje a odpady akéhokoľvek druhu; neustále zlepšovanie efektívnosti riadenia výroby; racionálne využitie surovín a prírodných zdrojov zapojených do výroby; vysoká kvalifikácia našich odborníkov a moderné vybavenie zamerané na vylúčenie možnosti chybných kusov z výroby; riešenie problému nadmerného míňania – všetky materiály môžu byť vyrábané s úpravami pre konkrétnu zákazku.

eco_3.png

RECYKLÁCIA

Chápeme tiež dôležitosť recyklácie: všetky materiály vyrobené v našich závodoch sú vyvinuté podľa zásady bezodpadovosti; rovnako sú zapracované aj riešenia ponúkané našimi odborníkmi; naše závody sú vybavené najnovšími technológiami zameranými na zníženie spotreby paliva a maximalizáciu sekundárneho využitia zdrojov spotrebovaných pri výrobe; väčšina z vyrobených materiálov je recyklovateľná.

eco_5.png

ZNÍŽENIE ZNEČISTENIA DOPRAVOU

Naše závody majú výhodné zemepisné umiestnenie, ktoré minimalizuje dopravu materiálov na konečné miesto určenia. Znižujeme tým náklady na dopravu a emisie z dopravy.

UŠETRITE PENIAZE BEZ ŠETRENIA NA KVALITE!


1. Spoľahlivosť a kvalita ušetrí v ďalšom období peniaze

Životnosť budovy priamo súvisí s materiálmi použitými na jej stavbu. Kupujúci v svojej snahe ušetriť peniaze často uprednostňuje najlacnejšie materiály, po nejakej dobe však začne veľa problémov, ktoré znamenajú ďalšie náklady na prevádzku zariadení. Prostriedky skôr ušetrené za strešnú krytinu sa v priebehu daždivého obdobia stanú pohromou. Prostriedky skôr ušetrené za hydroizoláciu základov povedú k predčasnému zničeniu betónu a budova sa stane nebezpečnou pre ľudí. Ukazuje sa, že ušetrenie malej sumy peňazí za strešnú krytinu a hydroizolačné materiály prináša následky, ktorých riešenie vyžaduje oveľa väčšie investície. Je zrejmé, že zakúpenie materiálov vysokej kvality je v dlhšom období oveľa ziskovejšie.

2. Široký sortiment výrobkov nám umožňuje ponúkať presne ten materiál, ktorý potrebujete

Je dobre známe, že voľba materiálu pre šikmé strechy by mala byť iná než napríklad hydroizolačný materiál používaný pri stavbe mostov. Vyhodnotili sme stovky možných systémových riešení a kombinácií materiálov pre rôzne typy objektov a podmienky, takže teraz môžeme ponúknuť najlepší materiál, ktorý bude presne zodpovedať vašim potrebám a nezaplatíte viac za nepotrebné vlastnosti.

3. Materiály spoločnosti TECHNONICOL umožňujú znížiť energetické straty

Spoločnosť vyvíja a propaguje materiály a systémy, ktoré minimalizujú energetické straty v priemyselnom sektore a verejných službách. Najnovšie technológie použité u výrobkov spoločnosti TECHNONICOL umožňujú dosiahnuť významné zníženie nákladov na klimatizáciu budov. Zavádzame stavebné systémy zamerané na vytváranie komplexnej ochrany konštrukcie od základov po strechu.
Výrobky ponúkané korporáciou TECHNONICOL sú plne zlučiteľné a je možné ich použiť v navrhnutých systémoch. Vzájomná zlučiteľnosť materiálov je jednou zo základných podmienok pre získanie spoľahlivého kompletného izolačného systému, z tohto dôvodu naši odborníci vyvinuli rad odborných technických riešení pre rôzne typy projektov. Dodržiavame tu tri hlavné zásady: zlučiteľnosť súčastí, trvanlivosť a primeranú cenu. Môžeme zaistiť, aby naši zákazníci získali v priebehu etapy návrhu najlepšie úplné riešenie a odbornú pomoc.

4. Všetko potrebné môžete dostať na jednom mieste

Vyrábame široký sortiment strešných krytín, hydroizolačných, zvukovo-izolačných a zatepľovacích materiálov: polymérové-bitúmenové membrány (APP a SBS), strešné šindle, jednovrstvové syntetické membrány (PVC a TPO), profilové membrány HDPE, tekutú bitúmenovú hydroizoláciu (základné nátery a mastixy), polyuretánové peny, XPS, xylolit, sklenú vatu a PIR – všetko potrebné pre úplnú ochranu akéhokoľvek typu objektu od základov po strechu. Všetky izolačné materiály môžete dostať na jednom mieste, čo ušetrí váš čas aj peniaze.

5. Môžete získať jedinečné výrobky upravené na mieru presne pre vás

Naše výrobné kapacity a vybavenie nám umožňuje dodávať materiály pre veľké stavebné projekty a vyvíjať jedinečné výrobky podľa individuálnych požiadaviek. Spôsobilosť zamestnancov, odborné technické konzultácie, vývoj nových materiálov v našich vlastných výskumných a vývojových centrách, kvalita výrobkov a riešení – to všetko umožňuje spoločnosti TECHNONICOL pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne a pomáha nám splniť očakávania a potreby každého zákazníka.
Zlepšené služby zákazníkom sú tiež jednou z našich prioritných zásad. Vedúce postavenie výrobkov spoločnosti TECHNONICOL na trhu je dosahované nielen kvalitou výrobkov, ktoré vyrábame, ale tiež vysokou úrovňou technickej podpory.

GARANTUJEME KVALITU!


Všetky naše výrobky ponúkané v ktorejkoľvek inej oblasti sveta, podliehajú prísnej kontrole kvality podľa noriem EN a ASTM. Veríme, že kľúč k úspešnej činnosti spoločnosti TECHNONICOL tkvie vo vysokej kvalite výskumu a riadenia pred výrobnými procesmi, v priebehu nich aj po ich ukončení. Vývozné závody spoločnosti TECHNONICOL úspešne absolvovali certifikáciu podľa noriem UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001 a striktne vyhovujú štandardom kvality určenými týmito medzinárodnými požiadavkami. Kvalita výrobkov spoločnosti TECHNONICOL je preukázaná veľkým počtom certifikátov a skúšobných správ vydaných mnohými poprednými inštitútmi a vedeckými centrami po celom svete. Štandardy kvality vo výrobe sú súčasťou kultúry našej spoločnosti: sú zavedené štandardy štíhlej výroby a zásady „Dao Toyota“.

Spoločnosť TECHNONICOL má šesť výskumných a vývojových centier, nachádzajúcich sa neďaleko miest výroby, a niekoľko laboratórií na testovanie každého typu materiálov. Naši vedci sa zameriavajú na štúdium prevádzkových vlastností stavebných materiálov, prevenciu ich starnutia, zvyšovanie možností aplikácie rozširovaním rozpätia prevádzkovej teploty, vývoj ďalších funkcií, napríklad čistenie vzduchu, odolnosť proti porastaniu machom alebo zvyšovanie energetickej účinnosti.

Laboratóriá v závodoch pracujú s moderným vybavením, ktoré slúži na štúdium fyzikálnych a mechanických charakteristík materiálov v širokom teplotnom rozpätí, na určenie štruktúry a zloženia surovín, na testovanie trvanlivosti materiálov. Na určenie zloženia bitúmenu pre výrobu strešných krytín a optimálny výber typu a množstva modifikačných prísad slúži jedinečné chromatografické vybavenie.

Sme si na sto percent istí tým, čo vyrábame, a sme šťastní, že môžeme medzinárodnému stavebnému priemyslu poskytovať svoje skúsenosti, spoľahlivé riešenia a výrobky najlepšej kvality.