ZLEPŠOVANIE VÝROBY

Kľúč k úspešnej činnosti spoločnosti TECHNONICOL tkvie vo vysokej kvalite výskumu a kontroly pred výrobnými procesmi, v priebehu týchto procesov aj následne. Všetky vývozné závody spoločnosti TECHNONICOL úspešne absolvovali certifikáciu podľa noriem UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001 a striktne spĺňajú normy kvality určené týmito medzinárodnými požiadavkami.

IMG_7099.jpg

Všetky závody spoločnosti TECHNONICOL sú zaviazané k neustálemu zlepšovaniu prevencie znečistenia a k dodržiavaniu príslušných právnych predpisov na ochranu životného prostredia.

  • Všetky závody spoločnosti už vo fáze návrhu podliehajú posudzovaniu vplyvu na životné prostredie. Životné prostredie je v našich priemyselných oblastiach monitorované denne. Spoločnosť TECHNONICOL investuje do bezodpadovej výroby, moderného vybavenia a technológií na ochranu životného prostredia.
  • Všetky výrobky vyvinuté a vyrábané spoločnosťou TECHNONICOL spĺňajú normy v oblasti ochrany životného prostredia a sú bezpečné pre ľudí aj životné prostredie.

Naše výrobné kapacity a vybavenie nám umožňujú dodávať materiály pre veľké stavebné projekty a vyvíjať jedinečné výrobky podľa individuálnych požiadaviek. Spôsobilosť zamestnancov, odborné technické konzultácie, vývoj nových materiálov v našich vlastných vedecko-výskumných centrách, kvalita výrobkov a riešenia – to všetko umožňuje spoločnosti TECHNONICOL pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne a pomáha nám splniť očakávania a potreby každého zákazníka. Zlepšené služby zákazníkom sú tiež jednou z našich prioritných zásad. Vedúce postavenie výrobkov spoločnosti TECHNONICOL na trhu hydroizolácií je dosahované nielen vzhľadom ku kvalite výrobkov, ktoré vyrábame, ale tiež vzhľadom k vysokej úrovni technickej podpory.


VÝSKUM MATERIÁLOV

materials-research-img-1.jpgSpoločnosť TECHNONICOL má šesť vedecko-výskumných a vývojových centier, nachádzajúcich sa neďaleko miest výroby, a niekoľko laboratórií na skúšanie nových materiálov. Vedci zo spoločnosti TECHNONICOL sa zameriavajú na štúdium prevádzkových vlastností stavebných materiálov, prevenciu ich starnutia, zvyšovanie možností aplikácie rozširovaním rozpätia prevádzkovej teploty, vývoj ďalších funkcií, napríklad čistenie vzduchu, odolnosť proti porastaniu machom alebo zvyšovanie energetickej účinnosti.

Hlavnými činnosťami VV centier sú:

  • vytváranie nových strešných krytín, hydroizolačných a zatepľovacích materiálov;
  • analýzy: chemické, fyzikálne a iné analýzy, pomoc pri riešení technologických problémov;
  • modernizácia výrobnej technológie;
  • zlepšovanie metód pre analýzu surovín a hotových výrobkov, zavádzanie rýchlych metód;
  • spoločná podpora poskytovaná laboratóriám v závodoch.

Laboratóriá v závodoch pracujú s moderným vybavením, ktoré slúži na štúdium fyzikálnych a mechanických charakteristík materiálov v širokom teplotnom rozmedzí, na určenie štruktúry a zloženia surovín, na testovanie trvanlivosti materiálov.

Na určenie zloženia bitúmenu pre výrobu strešných krytín a optimálny výber typu a množstva modifikačných prísad slúži jedinečné chromatografické vybavenie.

Na štúdium procesu starnutia materiálov slúži komora s umelou klímou. Metóda poskytuje možnosť vopred určiť prevádzkové vlastnosti hydroizolačných materiálov po mnohých rokoch využitia na streche iba za 2 alebo 3 mesiace skúšania.

Jednou z hlavných priorít spoločnosti TECHNONICOL sú nehorľavé stavebné materiály a stavebné systémy. Strešné hydroizolačné membrány vyhovujú prísnym európskym požiarnym bezpečnostným požiadavkám. Bitúmenové a syntetické membrány sú schopné odolávať plameňom a zodpovedajú triede E. Strešné krytinové systémy sú testované s cieľom vyhodnotiť požiarne charakteristiky a spĺňajú kritéria pre klasifikáciu Broof.

Výskum a zavádzanie moderných technológií umožňuje spoločnosti TECHNONICOL prinášať každý rok nové výrobky a veľa variantov výrobkov podľa potrieb zákazníka. V spolupráci s výskumnými a vývojovými centrami získali závody na výrobky celý rad certifikátov vystavených mnohými prestížnymi inštitútmi po celom svete.