STREŠNÉ MATERIÁLY NA HORNÚ VRSTVU

Pri montáži vrchnej vrstvy strešného plášťa. Majú širokú farebnú paletu zásypu, čo umožňuje realizovať rôzne konštrukčné riešenia na streche.
Vďaka vylepšeným fyzikálno-mechanickým vlastnostiam je možné tento materiál používať v rôznych klimatických zónach, pričom pre južné oblasti sú najvhodnejšie materiály s modifikátorom APP, pre stredné a severné oblasti SBS.