R 333 besandet

R 333 besandet: asfalt.

Nosná vložka: kartón; ochrana: jemnozrnný minerální posyp; ukladanie: voľné položenie; separační nebo pojistný pás pre aplikáciu v skladbách.

 Vlastnosti R 333 besandet
 Správanie se pri vonkajšom požaiari NPD
 Reakcia na oheň F
 Hrúbka, mm 1.9±0.2
 Plošná hmotnosť, kg/m² 2.1
 Ťahová sila v priečnom a pozdĺžnom smere, N/50mm
250/300
 Predĺženie pozdĺžne a priečne smer, % 3.0±2.0
 Vodotesnosť, kPa
vyhovuje
 Tepelná odolnosť, °С ≥70
 Pružnosť, °С ≤0