V 13

V 13: asfalt oxidovaný.

Nosná vložka: skelná rohož; ochrana: jemnozrný minerální posyp; položený: voľné položenie; separační nebo pojistný pás pre aplikáciu v skladbách striech a spodnej stavbe.

 Vlastnosti V 13
 Správanie se pri vonkajšom požaiari NPD
 Reakcia na oheň F
 Hrúbka, mm 1.9+/-0.2
 Plošná hmotnosť, kg/m² 1.9
 T´ahová sila priečny a pozdĺžny smer, N/50mm
300/450
 Predĺženie priečny a pozdĺžny smer, % 4.0+/-2.0
 Vodotesnosť, kPa
vyhovuje
 Tepelná odolnosť, °С ≥70
 Pružnosť, °С ≤0