STREŠNÉ MATERIÁLY NA SPODNÚ VRSTVU

Materiály boli vyvinuté na montáž spodnej vrstvy v dvojvrstvových alebo viacvrstvových strešných plášťoch. Ako ochranná vrstva sa na materiál nanáša tenká taviteľná polymérová fólia alebo jemný prášok. Materiály s ochrannou vrstvou nie sú chránené pred vplyvom slnečného žiarenia a nesmú sa používať ako posledná vrstva strešného plášťa.