Ventilačné komponenty PILOT

Používa sa k odstráneniu prebytočnej vlhkosti pod strechou, ktorá nemá hrebeň. Na streche je upevnená pod šindle behom ich inštalácie.

Rýchlosť prietoku: 1 ventilačná jednotka pokrýva ~5–10 m2
Rozmer: Pvýstupu je 110 mm
Ventilačné komponenty PILOT