PENETRÁCIA

Penetrovaním podstatne zvýšime priľnavosť asfaltových pásov alebo tmelu k podkladu pre izolácie spodných stavieb a k podkladom pre vrstvené izolačné systémy plochých striech. Zároveň dôjde k spevneniu podkladu, skrátime čas aplikácie pri natavovaní asfaltových pásov a výrazne znížime náklady za plyn. Ak nie je penetrácia použitá, je možné dosiahnuť úsporu maximálne 1,5 % z ceny strechy, ale dochádza k podstatnému zvýšeniu rizika poškodenia hydroizolácie, keď náklady na jej opravu budú neporovnateľne vyššie než úspora na penetrácii.