TECHNOROOF

Použitie

  • Jednovrstvová tepelná izolácia pre ploché strechy

 VLASTNOSTI 45 50
 Tepelná vodivosť, λD, W/m*К 0.038
0.039
 Tlakové napätie pri deformácii 10 %, kPa 45 50
 Bodová záťaž, N 450 300
 Hustota, kg/m3  
140±14 150±15
 Reakcia na vplyv ohňa, Euroclass A1
A1
 Dĺžka, mm 1200, 2400
1200, 2400
 Šírka, mm 600, 1200 600, 1200
 Hrúbka (s krokom 10 mm), mm 40-150 40-130
TECHNOROOF